Home Contact Nieuwsbrief Downloads Wist je Steenokkerzeel
Activiteiten Foto's Actualiteit Links Sponsors

Nieuw - Nieuw - : Kookrecepten nu ook te downloaden via downloads of onder /activiteiten/kookrecepten --- Foto's worden regelmatig aangepast

Nieuwsbrief - Nieuwsbrief - Nieuwsbrief

 

 

 

Beste leden,

 

Kennisbeurs volgend werkjaar  1 sept 2020 -  31 juni 2021

Een groot succes kunnen wij het bijna-voorbije werkjaar amper noemen wegens de Corona crisis. Wij hopen dat onze leden van deze vreselijke ziekte  gespaard zijn gebleven.

Wij hopen ook  dat je De Kennisbeurs niet opgeeft niettegenstaande het jaartje in mineur.
Om de pijn enigszins te verzachten hebben wij besloten om voor het komende werkjaar geen lidgelden te innen. Dit betekent dat iedereen die lid was dit jaar, automatisch ook het lidmaatschap verlengd krijgt tot 30  juni 2021.

De grote vraag die nu nog altijd onbeantwoord  blijft , is wat met het volgende seizoen vanaf 1 september 2020. Vandaag kunnen wij daarop nog geen antwoord geven, daar wij voor infrastructuur (vooral huur zalen) afhankelijk zijn van de beslissingen die de gemeente en Omikron nemen. Het is zelfs zo - op dit ogenblik tenminste - dat Omikron voorlopig geen lokaties aanbiedt.

Ook de gemeente kan ons op dit ogenblik nog geen garanties geven want alles hangt af van de verdere evolutie van de crisis. Wij zijn echter wel in contact met de gemeente zodanig dat er met onze vraag voor volgend jaar nu al rekening wordt gehouden. Ongetwijfeld  zal dit betekenen dat een aantal zaken kunnen veranderen, zoals bij voorbeeld de locaties waar onze activiteiten doorgaan zowel als  de frequentie van de activiteiten.

Wat het ook moge worden , wij zullen alleen maar activiteiten plannen wanneer wij zeker zijn dat dit in alle veiligheid kan en toch met een zo  maximaal mogelijk comfort.

Ter info , dit alles werd met het bestuur besproken in alle veiligheid, dus dank zij de mulitimedia mogelijkheden, via conference call.

Intussen wensen wij je een veilige , gezonde zalige zomer en hopen wij iedereen in september terug te mogen verwelkomen. Zo gauw wij meer zicht hebben op onze mogelijkheden houden wij je uiteraard op de hoogte, ook tijdens de komende vakantieperiode.

 

Voor het bestuur,
Willy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Laatste aanpassing 14-03-2019 :: Webmaster Hugo De Prins :: Webhosting: Kordata Kortenberg